Sök


 

Hot och våld

rädsal

Hot och våld finns hela tiden omkring oss; i hemmen, på nätet, i skolan, på arbetsplatser, mot flyktingförläggningar, runt fotbollsmatcher, i krig och konflikter världen över.
  
Det används för att tysta och skrämma oliktänkande och för att kränka dem man ogillar. Det kan drabba en vän, en släkting, en arbetskollega eller kanske till och med dig. När människor skräms till tystnad är det ett hot mot demokratin.
  
Närmare hälften av alla kvinnor har erfarenhet av att utsättas för våld och knappt hälften av dessa har utsatts för våld av en partner. Det innebär att du möter våldsutsatta kvinnor överallt.

För oss är arbete mot våld och hot en självklar del av mobiliseringen mot droger i länet.
På den här avdelningen kommer vi successivt lägga in texter och länkar kring temat våld.

Mer information om våld finns även på länets gemensamma portal Tillsammans mot vålden webbportal mot våld i nära relationer.kvinnovåld

Våld i nära relationer


Våld i nära relationer innefattar  alla typer av våld som kan 

förekomma mellan närstående, i såväl heterosexuella som 

samkönade relationer, samt inom syskon- och andra familje- 

och släktrelationer.


Kännetecknande är att den utsatta har en nära relation till och 

ofta starka emotionella band till förövaren, vilket försvårar 

möjligheten till motstånd och uppbrott.


Läs mer >>Jihadist

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är när man använder eller uppmuntrar våld eller andra olovliga medel för att främja politiska eller religiösa mål. När det sker har det gått för långt och då ska vi säga stopp! Vi ser just nu tre rörelser som hotar demokratin.


Det är:


* Högerextrema, vitmaktrörelse, nazister

* De autonoma, framför allt AFA (Antifascistisk aktion)

* Våldsbejakande jihadister, framför allt ISLäs mer >>