Sök


 


Föreningar för trygg och nykter transportStartsida - Trygg och nykter transport

logotype

Erbjudande om utbildning och stöd till fotbollsföreningar som vill arbeta för en Trygga Nyktra Transporter i samband med träning, tävling och annan föreningsverksamhet


Medlemmarna i Jämtland-Härjedalens Fotbollsförbund – barn, ungdomar och vuxna har dagligen positiva upplevelser i samband med träning, tävling och annan föreningsverksamhet. I samband resor till och från träning, match och tävling på annan ort, utsätts medlemmarna för trafikfaror. Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med SISU Idrottsutbildarna tagit fram ett utbildningsmaterial med syfte att öka säkerhet och medvetenheten kring bilkörning i samband med idrottsresor.


Med hjälp av materialet ”Trygga och Nyktra Transporter” arbetar föreningen fram en policy/handlingsplan som tydliggör att föraren alltid ska vara utvilad och nykter och alltid anpassa körningen på ett trafiksäkert sätt. Därefter genomförs denna webbaserade utbildning, för ledare och föräldrar som kör bil till träningar och matcher, som i huvudsak handlar om att reflektera bl.a. över alkoholvanor och bilkörning.


Efter avslutad utbildning diplomeras föreningen. Vilket innebär att det framgår på föreningens hemsida, facebook sida mm, att föreningen har genomföra utbildning för verksamhetsåret och att föreningen arbetar aktivt med Trygga och nyktra transporter.


Som en del i uppföljningen kommer polisen att genomföra slumpmässiga trafiknykterhetskontroller i samband med träning och matchtillfällen under året. Region JH tillsammans med Länsidrottsförbundet Jämtland Härjedalen genomför årliga uppföljningsmöten med de föreningar som har diplomerats.


Övriga upplysningar:

Thomas Anderson 070-697 64 50 thomas.2.andersson@regionjh.se


Peter Andersson 070-276 90 18 peter.andersson@jhidrott.rf.se


fotbollstjejerDu är bjuden på middag hos några kompisar. 


Ni får en välkomstdrink när ni kommer kl 19.00. Till maten dricker du 2 glas vin och efter middagen är det kaffe med avec. Du tar en 4.a whisky men inget mer eftersom du ska skjutsa barn till en idrottstävling kl 08.00 dagen efter. 

Du kommer hem i skaplig tid och somnar klockan 01.00. du sover till 06.30. 

Är du det OK ur säkerhetssynpunkt att du skjutsar barnen 08.00?
Som första idrottsförening i Jämtlands län ser vi fotbollsföreningen IFK Östersund: 

– För oss är det en självklarhet att vi genomgått denna utbildning och tagit fram en avsiktsförklaring, då vi ofta befinner oss på vägarna till och från träningar och matcher, säger Rolf Eijvergård som är kanslichef på IFK Östersund. Vi är rädda om våra ungdomar, ledare och föräldrar. 

Lär dig mera om "Trygga och nyktra transporter".

På följande sidor presenterar vi en kort kurs i ämnet. Det börjar med ett "Självtest" för att se om du har koll på dina dryckesvanor och fortsätter därefter med "Fakta och hjälpmedel", "Gränser och straff" och avslutas med en "Kunskapstest" på materialet.


Gå-vidare-till--Självtest