Sök


 

Spridningskonferens 2018
Datum. 1 februari
Plats:OSD Congress & Event
tid: 08.30-16.00

För ett tryggt och attraktivt län
– en kompetensmässa för praktiker av praktiker


För tolfte året bjuder Ledningsgruppen för Mobilisering mot droger tillsammans med Folkrörelsen mot droger i Jämtlands län in till den årliga spridningskonferensen.


Sedan hösten 2006 har det pågått en kraftsamling, en mobilisering mot droger i Jämtlands län. Kraftsamlingen har gett effekt, bland annat genom minskad alkoholkonsumtion bland unga. Stärkta av positiva resultat och en trend som pekar i rätt riktning är det dags att ta nästa steg i vårt gemensamma arbete. 


Det har hänt mycket i omvärlden de senaste åren. Vi vet till exempel att många människor känner otrygghet på grund av hot och våld. Näthat och digital mobbing är ett allt större problem bland unga.

Den senaste tiden har mängden av sexuella övergrepp mot kvinnor aktualiserats tydligt. Därför breddar vi vårt arbete. Det gör vi genom att ”mobilisera mot droger för ökad trygghet”.

Syfte med konferensen är att lyfta några områden som det finns särskild anledning att vara uppmärksammad på och samtidigt visa upp goda erfarenheter.

Välkomna!


Program 


Reservation för förändringar i programmet. Konferensen är kostnadsfri. OBS! Sista datum för anmälan är fredag den 22 januari, anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att debitera 500 kr vid utebliven avanmälan.


För ytterligare upplysningar: Thomas Andersson, 070-697 64 50 eller
thomas.2.andersson@regionjh.se.


Här anmäler du dig till konferensen:
Namn:
    

Arbetsplats:
    

Yrkesroll:
    

e-post adress:
OBS var noga med att fylla i rätt adress
    

1.e-post adress: På förekommen anledning ber vi dig att repetera denna.
    

Telefonnummer: