Sök


 

Dokumentation från medberoendekonferens i Östersund

Före och efter djävulsdansen

En konferens i samarbete med U-FOLD vid Uppsala universitet. 

Vad säger forskningen om medberoende?

Fred-NybergFred Nyberg, professor i beroendeforskning, koordinator för Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels och drogberoende.Freds föreläsarbilder finner du här  Fred Nyberg Medberoende Ostersund 2015 (1,55 MB)


Här är några artiklar på samma tema skrivna av/om Fred Nyberg:Före och efter djävulsdansen

Ann-Söderlund-och-Sanna-LundellAnn Söderlund och Sanna Lundell, journalister har levt ­nära missbruk – och ­själva drabbats av medberoende. De förmedlade en ­annan bild om alkoholister än den vi är vana vid.

 


Här är några artiklar och filmer som beskriver vad Ann och Sanna pratade om:Den långa flykten

Annika-JankellAnnika Jankell, journalist, Att vara medberoende – en riskabel anpassning
Här är en film och ett reportage som beskriver vad Annika pratade om:Missbruk påverkar hela familjen

Gunborg Brännström

Gunborg Brännström f.d. projektchef på Sveriges Kommuner och Landsting SKL. Gunborgs samt SKLs föreläsarbilder finner du här 

 Gunborg Brännström - Missbruk påverkar hela familjen  

(1,22 MB)

 SKL - Carolina Björkman 

(360 KB)


Missbruk påverkar hela familjen

Gunborg Brännström, till den sista januari 2015 projektchef på Sverige Kommuner och Landsting och idag senior rådgivare hade fokus på att missbruk påverkar hela familjen. 

Hon började med att vi i Sverige allt för länge har sett missbruk/beroende som ett individproblem och inte ett problem som påverkar hela familjen. Alla i familjen behöver stöd – 

  • Personen med missbruksproblem behöver både behandling av sitt missbruk, men också stöd i sitt föräldraskap, barn behöver ha en struktur i vardagen, kontinuitet, förutsägbarhet, närhet och stimulans.
  • Den anhöriga/partnern behöver Ala-non inspirerat psykosocialt stöd för egen del, hjälp att stötta eller påverka vilket ger förutsättningar för att barnen ska få stöd i tidigare skeden.
  • Barnen behöver förstå vad som händer i familjen, veta att de inte är ensamma, att det inte är deras fel, att föräldern kan få hjälp (men att det inte är barnens ansvar att ordna det) och få stöd för att själv utvecklas och få verktyg att hantera olika situationer.
  • Den gemensamma kommunikationen, kommunikationen i familjen måste bli öppen och ärlig


Hon tog upp risk- och skyddsfaktorer i föräldraskapet, berättade om stödgrupper till barn utifrån Junis senaste enkät till kommunerna, hur Trygga Barnen kan hjälpa till, resultaten av två kartläggningar om föräldrar i vård för missbruk, skyldigheten i lagstiftningen att stödja anhöriga, och evidensen för anhörigstöd i de nya nationella riktlinjerna, en kommande internetportal för anhöriga och vad som gjorts från myndigheterna de senaste åren. 


SKLs arbete hade fokus att vården ska ta upp föräldraskapet och så och stödja barnen och anhöriga, utveckla samverkan i socialtjänsten och utveckla rutiner för att beakta barns behov av information råd och stöd i landstinget.


Hon avslutade med behov av fortsatt utveckling

  • Fortsatt utveckling av stödet till var och en i familjen
  • Fler barn måste få eget stöd
  • Barnen behöver upptäckas tidigt, innan en förälder är i vård – skolan viktig!
  • Alla barn bör få eget stöd när en förälder är i vård
  • Äldsta barnet i syskonskaran bör särskilt uppmärksammas
  • Bättre information och mer systematiskt stöd till partner/anhöriga                                                                                                                   

Olika former av anhörigstöd

Peter Nääs, behandlare, NEXUS och Berit Henlich Wretman, samordnare, FJÄRILEN presenterade olika former av anhörigstöd gällande missbruks/beroendeproblematik som finns att tillgå vid Socialförvaltningen, Östersunds kommun.  

Läs mer här: