Sök


 

Folkrörelse mot droger i Jämtlands län


motkraft-torgdansFolkrörelsen mot droger Jämtlands län är ett nätverk bland annat av frivilliga/idéburna organisationer som tillsammans arbetar för att främja den psykiska hälsan och skapa ett tryggt och attraktivt län. 


Civilsamhällets betydelse lyfts allt oftare fram som en viktig del i det förebyggande arbetet mot droger och psykisk ohälsa. I Jämtlands län finns det många föreningar, organisationer, studieförbund och samfund som bland annat arbetar förebyggande. Som en del av länets samlade arbete mot droger och ökad trygghet bildades våren 2017 "Folkrörelse Mot Droger Jämtlands län". Syftet var att ta fram det som vi kan göra gemensamt, dra åt samma håll och därmed bli en samlad kraft – En Motkraft.

 

Ett gemensamt arbete mot tobak, alkohol och narkotika är nödvändigt eftersom de tre är varandras "bästa vänner". Alkohol och illegala droger är två bidragande orsaker till allt för många länsbors psykiska ohälsa. Det behöver vi tillsammans ändra på! 

 

Ensam är inte stark. För att kunna göra skillnad mobiliserar och kraftsamlar vi nu och tar tillvara på våra olika styrkor och kunskaper. Det finns stort utrymme för att påverka och nå förändring både på regional- och lokal nivå. Lokalt engagemang tillsammans är navet i det breda förebyggande arbetet.


Nya organisationer kan ansluta sig till oss genom att ställa sig bakom vår gemensamma värdegrund, ett åsiktsdokument med de kärnfrågor som Folkrörelser mot droger Jämtlands län står för. 


Vi behöver bli fler engagerade inför det fortsatta arbetet! Är din organisation intresserad? hör av dig till Thomas Andersson CAN


Storsjöcupen-2013Minnesanteckningar från våra möten: 

 Minnesanteckningar 20190128 

(194 KB)

 Minnesanteckningar 20181127 

(196 KB)

 Minnesanteckningar 20180822 

(1,32 MB)

 Minnesanteckningar 21 juni - 2018 

(1,46 MB)

 Minnesanteckning 25 maj 2018 

(1,30 MB)

 Minnesateckningar fmd 7 februari 

(1,43 MB)

 Minnesanteckningar 11 januari FMD 

(1,43 MB)

 Dokumentation från möte 09 15 

(1023 KB)

 Handlingsplan 2018 

(488 KB)

 Minnesteckning Folkro¨relse mot droger 1 juni  

(849 KB)

 Folkro¨relse mot droger minnesanteckning 17-03-22 

(685 KB)Här är vi som samarbetar i Folkrörelse mot droger


IOGT---NTOIOGT-NTO
Lars Sundh
lars.sundh@iogt.se
063-132045
JunisJunis
Annika Nilsson
annika.nilsson@junis.org
070-5122045


unfUNF
Johan Fridlund
jamtlandkassor@unf.se
072-8570612NBVNBV
Åsa Stjärnemo
asa.stjarnemo@nbv.se
072-23137590MHFMHF
Bo Bergkvist
bo.bergkvist@mhf.se 
070-3154383ABFABF
Eva Malm
eva.malm@abf.se
063-570005


 
Svenska-kyrkan
Svenska Kyrkan
Johannes Paulsson
johannes.paulsson@svenskakyrkan.se
070-3555874
Tingshuset
Föreningen Tingshuset
Joakim Samdström
joakim.sandstrom@tingshuset.net
072-5466546
NattvandrarnaNattvandrarna
Nils-Ivan Odelberg
niffen_@live.se
073-1816712
CANCAN Länsombud
Thomas Andersson
thomas.2.andersson@regionjh.se
070-6976450

JLB
Jämtlands läns brukarråd
Roland Sundström
jlbrukarrad@hotmail.com
070-2549681

JH-idrottsförbundJämtland/Härjedalens idrottsförbund
Lena Jönsson
lena.jonsson@jhidrott.rf.se
010-476 42 14


Riksförbundet-frivilliga-samhällsarbetareFrivilliga samhällsarbetare
Alvi Berglund
alvi.berglund@swipnet.se
070-5722868

 
IBN-RUSHD
Ibn Rushd
Carina Sandin
carina.sandin@ibnrushd.se
070-6713577Medborgarskolan
Anette Moe
anette.moe@medborgaskolan.se
073-8122186ÖFKÖstersunds FK  
Lasse Landin
lasse.landin@ostersund@ostersundik.se
063-685 28 70Jämtland-BasketJämtland Basket
Peter Johansson
pecka@jamtlandsbasket.se
070-81479 97
ÖIKÖstersunds Ishocky klubb
Håkan Råghall
marknad@ostersundik.com
073-0702589


IFK-ÖstersundIFK Östersund
Rolf Ejvegård
rolf.eijvergard@ifkostersund.se
063-12 85 28

folkuniveristetet
Folkuniversitetet
Petra Svensson
petra.svensson@folkuniversitetet.se
063-6605572
ÖGIFÖstersund GIF Friidrottg
Fredrik Lindberg
fredrik@reklamologi.se
070-8220224

ICA-SupermarketICA Supermarket
Thomas Kronlund
icathomas@telia.com
070-2100262

100-procentNätverket 100% ren hårdträning
Andreas Foors
andreas@sportsgym.se
070-3957723