Sök


 

Mona-Sahlin

Att värna demokratin mot våldsbejakande extremism


OBS nytt datum

 

» Datum: 2015-10-06

» Tid: 10.00 – 15.00

» Plats: OSD Kongress & Event, Östersund

                                                                                      

Region Jämtland Härjedalen, Polisen och den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism bjuder in till en konferens om hur vi tillsammans kan värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Arrangemanget är en del av regionens mobilisering för en trygg och attraktiv region.

 

Syftet med konferensen är att skapa en gemensam lägesbild om våldsbejakande extremism i Sverige idag vad gäller den autonoma rörelsen, vit makt-rörelsen och den våldsbejakande islamistiska miljön, och att lyfta fram de förebyggande metoder som kan användas på lokal nivå.

 

Målgrupp för konferensen är kommuner, lokala praktiker, myndighetsrepresentanter, det civila samhället och trossamfund som vill medverka uppstarten av ett förebyggande arbete i regionen.

 

Program 

(Reservation för förändringar i programmet).

10.00 – 10.15

Inledning

Robert Uitto, Regionråd och Stephen Jerand, områdespolischef


10.1510.45

Att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Mona Sahlin, nationell samordnare


10.4512.00

Våldsbejakande extremism i Sverige och vår region  – En lägesbild av den rasideologiska miljön, den autonoma rörelsen och den våldsbejakande islamistiska miljön.

Peder Hyllengren, Försvarshögskolan


12.0013.00 

Lunch

 

13.0013.45

Att arbeta mot våldsbejakande extremism på lokal nivå – metoder och verktyg


Nationella samordnarens sekretariat

 

13.4514.45

Lokalt arbete mot våldsbejakande extremism – hur går vi vidare i vår region? Panelsamtal med berörda aktörer i regionen.


14.45 – 15.00

Sammanfattning av dagen 

Mona Sahlin

 

Konferensen är kostnadsfri. 

Anmälan till konferensen och seminarierna görs här: 
Namn:
    

E-post adress:
    

Mobilnummer:
    

Jag arbetar som:
    

Arbetsplats:
    

OBS! Sista datum för anmälan är fredag den 30 september. Anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att debitera 500 kr vid utebliven avanmälan.

För ytterligare upplysningar:
Thomas Andersson, 070-697 64 50 eller thomas.2.andersson@regionjh.se