Sök


 

Grannsamverkan

Vad är Grannsamverkan 

Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. 

Grannsamverkan

Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.  
  
Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet och bygger på ett nära samarbete med polisen. 
  
Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända - det som kan vara brott eller förberedelse till brott. 

En kartläggning som genomförts av Rikspolisstyrelsen i juli 2010 visar att endast ca 6 procent av Sveriges hushåll var anslutna till Grannsamverkan, trots att forskning visat att det kan minska brottsligheten med ca en femtedel. Samtidigt visar brottsstatistiken att antalet anmälda inbrott ökat med 19 procent sedan 2005.

Vill du starta grannsamverkan? Kontakta då polisen via e-psostaddresen grannsamverkan.jamtland@polisen.se

Läs polisens informationsblad om grannsamverkan här
 Grannsamverkan (480 KB)

Lugnare med grannsamverkan 

ÖP 2012-02-08


På Körfältet har en grannsamverkansgrupp startats. Ny forskning visar att det är rätt väg att gå för att minska brottsligheten i kvarter med flerfamiljshus.

– Vi tror att det här kommer att bli jättebra, säger Bo Tander.

 

Tydliga skyltar visar att i det här området samverkar grannarna för att minska brottsligheten.

 

Bo Tander har varit med och startat grannsamverkan på Körfältet. Han säger sig redan ha sett en minskning av busandet.

 

– Man lär känna varandra och hjälps åt 

Sektionen startades för ett år sedan.

 

– Jag tyckte det var så bra drag i området att vi även startade nattvandring och grannsamverkan, säger Bo Tander.

 

Rent konkret syns grannsamverkan mest genom att området skyltats upp ordentligt. Det sitter skyltar både på de stora infarterna, men också på dörren till varje hyreshus.

 

– Bara det att sätta upp skyltar är bra. Vi visar för det lokala buset att vi är på vår vakt, säger Bo Tander.

 

Ombudsmännen på gårdarna har ännu inte hunnit få utbildning av polisen. Men det ska ske senare i år. Tanken med grannsamverkan är att föra ihop exempelvis polisen, boendeföreningar och fastighetsägare så att det skapas ett fungerande samarbete.

 

Läs hela artikeln på ÖP:s hemsida här >>

 

Man lär känna varandra och hjälps åt

ÖP 2012-02-08 

 

I höstas körde polisen och Östersunds kommun en gemensam kampanj för att få till mer grannsamverkan.

– Det har ökat mycket under hela hösten, säger Marcus Holmqvist.

 

Han är risk- och säkerhetshandläggare på Östersunds kommun.

 

– Grannsamverkan skapar en gemensamhet bland grannar. Man lär känna varandra och hjälps åt, säger han.

 

En följdeffekt av den här gemenskapen är att man vågar fråga varandra om hjälp. Han berättar att det finns ett stort värde i att skotta varandras uppfarter, eller köra in sin bil en sväng för att visa hjulspår i snön.

 

– Det minskar brottsligheten, men den stora fördelen är att man får en bättre gemenskap på gatan, säger Marcus Holmqvist.

 

Det är först och främst polisen som har hand om arbetet med grannsamverkan. Där finns utbildningsresurser och information. Men kommunen hjälper också till.

 

Läs hela artikeln på ÖP:s hemsida här >>


 

Att återerövra sitt område  

  

Sociologen Ove Svensson har med hjälp av ekonomiskt stöd från bland annat Brå utvärderat arbetet med grannsamverkan i Sörse och Andersberg. Han menar att alla områden är lämpliga för grannsamverkan men att arbetet måste anpassas till området.


– Egentligen är ju grannsamverkan en ganska ytlig aktivitet och jag blev förvånad över hur stort genomslag det har fått i de deltagandes liv, säger han.


Läs mer på BRÅ.s webbplats >>