Sök


 

Vilka skador kan alkoholmissbruk ge?

HJÄRNSKADOR - är relativt vanliga hos människor som druckit stora mängder alkohol under många år i följd. Först brukar närminnet - det vill säga förmågan att komma ihåg saker som ligger nära i tiden - drabbas. Minnesluckor i samband med alkoholförtäring kan vara ett tidigt symptom på hjärnskada.

 

LILLHJÄRNAN - balanssvårigheter och nedsatt förmåga att samordna muskelrörelser kan uppträda.

 

MAGSÄCKEN - alkohol ger ofta magkatarrer med smärtor och kräkningar. Också magsår är relativt vanligt.

 

LEVERN - är det organ i kroppen som ser till att alkoholen förbränns och försvinner ur kroppen. Redan efter några dagars alkoholdrickande kan levern bli svullen och öm. Cellerna skadas och fungerar sämre. Denna typ av skada är mycket vanlig.

 

BENSTOMMEN - risken för benbrott ökar. Dels råkar man oftare ut för olycksfall, dels blir benstommen skörare.

 

NERVSYSTEMET - kan drabbas vilket ger smärtor, känselbortfall och förlamningar.

 

MATSTRUPEN - i samband med leverskador kan man få åderbråck i nedre delen av matstrupen med livshotande blödningar som följd.

 

HJÄRTAT - regelbundet alkoholdrickande skadar hjärtmuskeln med hjärtsvikt som följd. Alkohol ökar risken för förmaksflimmer, risken för förmaksflimmer är störst dagarna efter en större fylla/berusning.

 

BUKSPOTTKÖRTELN - drabbas av inflammationer, med svåra buksmärtor och försämrad förmåga att tillgodogöra sig födan, likaså risk för en form av diabetes.

 

HUDEN - risken för olycksfall och sår ökar. Alkohol försämrar läkningen av sår samt

förvärrar psoriasis och andra eksem . Vid sårskador fås ökad blödningsbenägenhet.

 

SEXUALDRIFTEN - hormonpåverkan och störd sexuell funktion.

 

MUSKLER - alkohol orsakar en särskild sjukdom (myopati) som medför att hela muskler kan förstöras.

 

FOSTER – får samma alkoholhalt i blodet som mamman och kan få skador på hjärnan och andra organ.

 

Källa: CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning


Mer utförlig information om hur alkohol påverkar hälsan får du i Alkholprofilens Faktabank som du kan hämta här  Faktabanken (587 KB)


TillbakaTesta dina alkoholvanor


Frågor och svar


Läs och diskuteraTeam 12-17
IQ


 

Träna utan dopning