Sök


 

Fyllekörning

Familj och vänner är de som står oss närmast. Vi gör allt för att skydda dem från allt ont. Tanken på att något skulle kunna hända dem eller att behöva mista någon i förtid är outhärdlig. Ändå har nästan 17 000 kompisar och släktingar skadats svårt på grund av alkohol i trafiken under de senaste tio åren. Varje timme, dygnet runt, görs i runda tal 500 rattfulla körningar i Sverige.


Du kan hjälpa till

Du kan göra skillnad genom att vara den som säger ifrån nästa gång någon är

på väg att köra bil berusad. Hindra någon från att riskera sitt eget och andras liv!

  • Kör inte alkohol- eller drogpåverkad
  • Åk aldrig med en påverkad förare
  • Stoppa andra från att köra påverkade

På Trafikverkets hemsida finns mycket bra material. Bland annat skolmaterial för högstadiet och gymnasiet >>


Alkohol och bilkörning

Alkohol sätter ner omdömet och minskar självkritiken och förmågan att göra realistiska bedömningar. Den påverkar också direkt din prestationsförmåga.


Synförmåga

När alkoholhalten i blodet ökar, minskar ögonens förmåga att samarbeta och då får man svårare att bedöma avstånd. När promillehalten ökar, riskerar man att få dubbelseende. I mörker är effekterna särskilt påtagliga. Redan vid 0,1 promille ökar nämligen känsligheten för att bli bländad och det tar längre tid att få tillbaka mörkerseendet.


Dimsyn


Reaktionsförmåga

Även låga promillehalter gör att reaktionstiden förlängs. Det gäller särskilt i situationer som är komplexa och där man snabbt måste välja åtgärd.


Koordination

Det centrala nervsystemet bedövas av alkoholen. Därför blir samspelet mellan muskler och nerver sämre.


Uppmärksamhet

Alkoholen gör att hjärnan inte klarar av att hålla reda på lika mycket information som vanligt. Det innebär bland annat att en påverkad person inte kan ta in information från ett lika stort synfält som när han eller hon är nykter. Effekten kallas tunnelseende.


Trötthet

Alkoholen har en dämpande effekt på kroppen, även om den som är påverkad kan känna sig stimulerad. Därför märks det inte att tröttheten smyger sig på. 


Kritiska situationer

Risken för olyckor ökar även vid låga promillenivåer. Praktiska körförsök visar att förares förmåga att klara situationer som kräver en plötslig undanmanöver är klart försämrad vid 0,2-0,3 promille. 


Individuella skillnader

Olika personer påverkas olika av alkohol. Graden av påverkan kan till och med variera vid olika tillfällen hos en och samma individ. Kön, kroppsvikt, vad du har ätit och hur mycket och vad du har druckit och under hur lång tid är faktorer som påverkar promillenivån. Man kan inte ens vara säker på att man får exakt samma värde om man dricker och äter exakt likadant vid två olika tillfällen. 


Dagen efter

Förbränningshastigheten varierar för olika personer som har druckit lika mycket. Det finns inga ”mirakelmedel” som påskyndar förbränningen, utan tiden är helt avgörande. Om du har varit kraftigt påverkad, kan prestationsförmågan vara påtagligt nedsatt dagen efter trots att promillehalten är noll.

 

Du bör därför avstå från bilkörning dagen efter. I praktiska försök med bilkörning i kritiska situationer har det visat sig att körförmågan kan vara nedsatt med cirka 20 procent dagen efter.


Källa: Trafikverket


Om Alkoholförbränning

Förbränning av alkohol tar tid och går inte att påskynda. De flesta gör sig av med 1,5-2 cl sprit (40 procent) per timme.

Att dricka starkt kaffe, bada bastu eller röra på sig gör alltså varken till eller från. Om man väger mer än genomsnittet förbränner man i regel alkoholen något snabbare, det motsatta gäller om man väger mindre än genomsnittet.


Siffrorna nedan är beräknade på en person som väger 70 kg.


Förbränningsomvandlare


Källa: SystembolagetHåll koll på din promillehalt, genom Systembolagets App - Promillekoll
Promillekoll

Omvandlingstabell

Mängden alkohol i en flaska folköl motsvarar tre centiliter starksprit. Det framgår av den här tabellen som visar vad olika mängder öl respektive vin motsvarar i mängd starksprit (40 procent).

 

 

Källa: VägverketTesta dina alkoholvanor


Frågor och svar


Läs och diskuteraTeam 12-17
IQ


 

Träna utan dopning