Sök


 

Local Hero - Ge unga en meningsfull fritid


I över 10 år var CAN, gett ungdomsgrupper möjlighet att diskutera alkohol och andra droger samt gett dem stöd längs vägen i att planera och arrangera drogfria projekt och aktiviteter lokalt.

Metoden Local Hero syftar till att ge unga en meningsfull fritid och öka deras riskmedvetenhet gällande alkohol och andra droger. Skriften som du kan ladda ner via länken nedan, beskriver metoden mer ingående, presenterar det resultat som uppföljningen av arbetet visat samt lyfter fram några exempel på hur grupperna kan och har arbetat genom åren.