Sök


 

Debattartikel inför skolavslutning 2017.

Robert Uitto, Regionråd, Region Jämtland Härjedalen sammankallande i

Mobilisering mot droger

 

Jörgen Persson, vice ordförande i folkhälsonätverket och kommunrepresentant i

Mobilisering mot droger

Thomas Andersson, Region Jämtland Härjedalen, Ansvarig tjänsteman i

Mobilisering mot droger

 

 

Var tydlig med dina förväntningar – ingen under 18 ska få tag på alkohol!

 

Snart är det skolavslutning – då vet vi att många ungdomar dricker alkohol. Drycker som de fått från både sina egna föräldrar och äldre syskon eller kompisar. Därför finns det all anledning att fortsätta med informationen till länets tonårsföräldrar och andra vuxna som här i länet bland annat sker genom kraftsamlingen Mobilisering mot droger.

 

Det lönar sig att som tonårsförälder stå på sig när det gäller att inte bjuda på alkohol, att inte köpa ut och att inte acceptera att ens tonåring dricker.

 

Forskning visar att:

  • föräldrar som inte bjuder på alkohol hemma, inte köper ut och inte accepterar drickande före 18 års ålder, bidrar till att tonåringar börjar dricka senare, att de dricker mindre och får färre problem kopplade till alkohol.
       
  • föräldrar som inte bjuder på alkohol hemma, inte köper ut och inte accepterar drickande före 18 års ålder, bidrar till att tonåringar börjar dricka senare, att de dricker mindre och får färre problem kopplade till alkohol. 

Vuxnas engagemang spelar roll. Formulera tydliga regler och sätt – tillsammans med andra vuxna och föräldrar – gemensamma förväntningar och gränser kring alkohol, det tycker din tonåring om. Var personlig och undvik att prata om egna erfarenheter kring alkohol. Förtroende vinner du bäst genom att visa att du bryr dig.

 

Den länsomfattande kraftsamlingen Mobilisering mot droger omfattar en mångfald aktörer som var och en på sitt sätt bidrar till att motverka ungas alkoholkonsumtion. En satsning som ger ringar på vattnet. Länets nattvandrare och andra vuxna gör en betydelsefull insats kring ungdomarnas alkoholkonsumtion. Skolans och Polisens insatser är också viktiga delar i den mobilisering mot alkohol och droger som pågår i länets alla kommuner. Vi vädjar till exempel till länets livsmedelsbutiker, bensinstationer och restauranger att de fortsättningsvis ska vara uppmärksam på åldersgränserna. Läs mer på webbplatsen www.mobilisering.nu/stoppalangning