Sök


 

Ny rapport om drogutvecklingen

CAN producerar sedan 1970-talets början rapporter som beskriver nuläget och utvecklingen på drogområdet. Publikationen och tabellbilagan som släpptes den 10 april är den mest heltäckande sammanställningen och analysen över drogutvecklingen i Sverige. I år släpps den även i en engelsk version.


I rapporterna redovisas – förutom statistik från CAN – uppgifter inhämtade från ett flertal myndigheter bl. a BRÅ, Finansdepartementet, Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, SCB, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket.


Till rapporterna >>