Sök


 

Ensamkommande barn och unga – hur kan vi prata, agera och bemöta ANDT?

Att vuxna finns närvarande för ensamkommande barn och unga är viktigt. I frånvaro av föräldrar kan en vuxen utgöra tryggheten i ett barns eller en ung människas liv. Det är ett stort ansvar. Ur ett drogförebyggande perspektiv är det viktigt att vi i den kontakten vågar prata om alkohol, narkotika och tobak men också att vi lyssnar till barnets eller den unga personens tankar kring detta.

Under den här dagen kommer du att få kunskap kring ANDT och hur vi kan prata, bemöta och agera för att ge ensamkommande barn och unga en bra start i Sverige.


För dig som arbetar på boenden för ensamkommande, till gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare samt till dig som arbetar inom socialtjänst.


Datum och tid

Torsdag 11 februari 2016 klockan 9.30–16.00. Registrering och kaffe från klockan 9.00.

Plats: Mittuniversitetet i Östersund, föreläsningssal F214För dig som arbetar och möter ensamkommande barn och unga, exempelvis inom skola, kultur/fritid, socialtjänst samt som polis.

Datum och tid

Fredag 12 februari 2016 klockan 9.30–15.30. Registrering och kaffe från klockan 9.00.

Plats: Mittuniversitetet i Östersund, föreläsningssal F229Kostnad och anmälan

Konferensen är kostnadsfri. För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch på egen hand.


Anmäl dig senast den 1 februari 2016 genom att klicka på denna länk>>


Kontakt

Therese Räftegård Färggren telefon 010-225 34 21

therese.raftegard.farggren@lansstyrelsen.se