Sök


 

FRIVILLIGORGANISATIONER

frivilligt-arbete


Sverige har ett stort antal frivilliga organisationer som förstärker och kompletterar samhällets insatser genom att arbeta med såväl alkoholskadeförebyggande insatser som vård- och behandlingsinsatser. Till sådana organisationer hör t.ex.;  IOGT-NTO, Alna-Rådet och Anonyma Alkoholister (AA) och kvinnoorganisationer som Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor (KSAN) och Kvinnoforum. På trafikområdet finns Motorförarnas Helnykterhetsförbund.

 

Olika frivilligorganisationer gör viktiga samhällsinsatser på det alkoholskadeförebyggande området. Genom frivilligorganisationerna erbjuds många människor stöd samt en vård och behandling som samhället inte har kunnat erbjuda. Många frivilligorganisationer har bidragit med idéer, i den Nationella handlingsplanen för minskade alkoholskador, om vilka åtgärder de anser att samhället skall vidta.

 

Du kan läsa mer om de olika organisationerna under respektive undersida.