Sök


 

100 % ren hårdträning!

Dokumentation från utbildningsdagen ”100 % ren  

hårdträning” Jämtlands län för personal på gym/ träningsanläggningar  


Den 3 februari 2014 inleddes arbetet med ”100% ren hårdträning” med en utbildningsdag för länets gym/träningsanläggningar. Utbildningsdagen är en del i diplomering av träningsanläggningarna och avslutas med ett skriftligt prov. Under året kommer de tränigsanläggningar som har gjort sin utbildning att få möjlighet att diplomeras som ” 100% ren hård träning” enligt riktlinjerna från nationella nätverket mot doping, PRODIS. Konferensen inleddes med att Thomas Andersson, alkohol och narkotika politisk samordnare, Regionförbundet presenter bakgrunden till arbete med 100% ren hårdträning och arbetsgruppens

(Andreas Forss, Sportsgym, Christina Ravald, Friskis Svettis, Lena Jönsson, JH Idrottsförbund, Rolf Pehrsson, drogsamordnare Krokom och Louis Gunnarsson, polisen) arbete med att ta fram förslag till gemensam policy och handlingsplan. Arbetet mot doping är en del i mobilisering mot droger. 


Här är Thomas presentation  TA -Ren idrott 3 feb (10,98 MB) 

Thomas Näsholm, Kostrådgivare mm, Sports gym Östersund informerade om Kost och kosttillskott informerade om grundläggande näringslära; kolhydrater, fett och protein. Thomas gav även Inblick i hur Riksidrottsförbundet, SOK och forskningen ställer sig till kosttillskott, samt att det oftast räcker med vanlig mat. Vad säger forskningen och går det att överföra till den vanliga motionären.

Här är Thomas föreläsarbilder: 

Thomas avslutade sin information och visade film om kosttillskott från riksidrottsförbundet.

Du kan se filmen här:  Kost för hälsa prestation (630 KB)


Läs mer här >> 


Joel Lundholm sjuksköterska, dopningjouren informerade deltagarna om anabola androgena steroider (AAS) samt testosteronets effekter och bieffekter. Medvetandegjorde konsekvenserna av ett missbruk och dess skadliga effekter på den enskilde individen och omgivningen och vad det är som gör att en person börjar använda illegala preparat. Belysa missbruket av AAS som ett växande samhälls- och folkhälsoproblem. Joel gav även deltagarna möjlighet att ställa egna frågor samt uppmuntra till diskussion.


Här är Joels föreläsarbilder  Anabola S (3,52 MB)
Sture Espwall, DKA – Dopingkontrollansvarig representerande RF, Östersund informerade deltagarna om Lagar & kontroller, tester idrott/samhälle.Vi har två olika regelverk och vad dessa innebär. Deltagarna fick även kunskap om vad som gäller för dopningskontroller på träningsanläggningar 


Här är Stures föreläsarbilder  Bildspel Idrottens Antidopingreglemente 2016 (1,80 MB)


Martin Eriksson SISU Idrottsutbildarna presenterade arbetsgruppens förslag till policy och handlingsplan. Deltagarna fick möjlighet att i grupp diskutera policy och handlingsplanen. Mycket av diskussionerna handlade hur man ska förhålla sig till kosttillskott. En revidering av handlingsplanen kommer. 
Petra Görlinge, Coach och arbetar med grupp- och ledarskapsutveckling, Stockholm, berättade om Samtalsmetodik, argument för/emot – vad kan vi ta med oss från motiverande samtal och om vikten av att skapa reflektion om sin roll på anläggningen, vilka deras medlemmar är och vilken målgruppen för projektet är. Deltagarna fick med sig tips och förhållningssätt från motiverande samtal som de kan använda i all kontakt på anläggningen; öppna frågor, enkla reflektioner och informera i dialog.


Här är Petras föreläsarbilder  Presentation samtalsmetodik 2016_osd - Dan (508 KB)

 


Dagen avslutades med att Thomas Andersson informerade om att de gym/träningsanläggningar som har varit med under dagen ges möjlighet att diplomera sin verksamhet efter att ha genomfört en skriftligt kunskapsöversikt

Här är frågorna du ska besvara: 

 En dag om doping - Utvärderingsformulär 

(18 KB)

 Kunskapstest - En dag om doping 

(13 KB)Efter godkänd kunskapsöversikt får kursdeltagaren ett personligt intyg för genomförd utbildning och möjlighet att diplomera sin träningsanläggning. Detta sker genom att kursdeltagaren kontaktar undertecknad och kommer överens om lämplig tidpunkt.


Thomas Andersson

070-6976450 

thomas.andersson@regionjamtland.se 

Regionförbundet Jämtlands län 

Box 3123, 831 03 ÖstersundHandboken ”Ren träning” fungerar som "lärobok" inför den skriftliga kunskapsöversikten.

Alla dokumenten kan du hämta här: 

 Ren-träning-handbok 

(3,08 MB)

 Antidoping policy 

(79 KB)

 Krav för att bli diplomerad 

(391 KB)

 100% ren träning Handlingsplan 2017 

(91 KB)