Sök


 

Spridningskonferens 2007 - Vi är på gång!


Trots styggvädret var det med ett leende på läpparna man lämnade Folkets hus i fredags eftermiddag. Och jag var inte ensam om den känslan.

"De spelar ingen roll vem som gör mål när man känner att laget samarbetar" sa länspolismästaren Stephen Jerand som avslutande sammanfattning. Och så kändes det verkligen - vi har ett kanonlag!

 

85 personer från vitt skilda verksamheter över hela länet fick under dagen höra på många imponerande insatser som görs i vår mobilisering.

 

Det är omöjligt att i ord förmedla den känsla av optimism och empati som präglade konferensen.

 

Här följer ett kort referat från delar av innehållet.

 

Ledningsgruppen

Maria Söderberg förmedlade ledningsgruppens inställning om att det här handlar inte bara om politiker och tjänstemäns engagemang utan om allas ansvar som medmänniskor och föräldrar. Hon betonade vikten av att frivilligorganisationerna är med och att arbetet är långsiktig eftersom det handlar om en attitydförändring i hela samhället.

 

 

Nattvandrare i Sverige

Anneli Söderlind från riksnätverket Nattvandrare i Sverige berättade inspirerande om sina erfarenheter som natt vandrare i Stockholm och om hur riksföreningen kommit till och arbetar. I hennes barns klass schemalägger man nattvandringen - och det fungerar!

 

Föräldravandring i Strömsund

Yvonne Gustavsson nattvandrande förälder från Strömsund berättade med glöd hur 4 eldsjälar genom att stötta varandra lyckats få igång en verksamhet som fött mycket positivism. Nu är de 20 stycken i gruppen, affärer och restauranger ställer upp stöttar och även mormors generation är med på ett hörn. 

I vår förening har vi en policy - Idrottsförening Östersund

Sven Bertil Bengtsson från Jämtlands Härjedalens idrottsförbund berättade att det finns 6000 ideella idrottsledare i länet. Deras sociala ansvar som förebilder för idrottande ungdomar är stor och därför satsar man på att utbilda dem och att hjälpa föreningarna med att utforma drogprogram. 40 föreningar har hittills antagit en drogpolicy. Hockeyförbundet i länet har arbetat mycket bra med drogfrågan.

 

I vår klass har vi träffat en överenskommelse! 

Elisabeth Landerberg rektor Anders Olof skolan Hammarstrand berättade om det förebyggande arbete som pågår på hennes skola. Arbete följs upp av forskare från Alkoholkommittén. Kontrakt mellan föräldrar kan upprättas inom klass, årskurs eller ett område och det har visat sig vara ett mycket bra instrument. Kontrakten behöver inte bara handla om alkohol, det har träffats kontrakt om tider då man ska vara hemma och om tider för läxläsning.

 

Lokalt brottsförebyggande arbetet i ett bostadsområde

Göran Qvarnström Östersunds kommun berättade att Östersund har delats in i 7 lokala brottsförebyggande grupper BRÅ. Fem grupper är i gång. Hur verksamheten ser ut varierar beroende på viket område det handlar om, olika områden kräver olika åtgärder.

 

Christina Breding, ordförande i Odensala byalag berättade om hur dras lokala BRÅ-grupp lyckats vända en negativ trend inom deras område. Det har skett via en bred samverkan med i princip alla lokala aktörer från kyrkan till ICA och ett systematiskt kartläggande av de problem som fans och vad man kan göra åt dem. Till exempel så har skadegörelse på ICA minskat genom att de mest "stökiga" ungdomarna fått sommarjobb just på ICA. Även Storsjöcupen har använt samma taktik att bjuda in de ungdomar som kommit lite på fel väg och ge dem ansvar och arbetsuppgifter. "Den man känner förstör man inte för"

 

Så gjorde vi i Kalmar

Kalmar är en av sex försökskommuner - var har hänt där? Kjell Lindberg samordnare Kalmar berättade på ett mycket tydligt och pedagogiskt sätt hur en storsatsning och total uppslutning från hela orten -politiker, tjänstemän, näringsliv, massmedia och föräldrar - givit positiva resultat.

 

Hans huvudbudskap var att kan man minska antalet ungdomar som går in i ett missbruk med någon procent så har man fått tillbaka med råge vad en sån här satsning kostar.

 

Ett konkret tips som vi borde ta efter var att använda skolkatalogerna för droginformation skriven av ungdomar själva (medieprogrammet).

 

Alkohol- och narkotikasituationen i länet

Kjell Wedin gav en bild av läget och hur antalet anmälningar och beslag ökat tack vare ökade insatser från polisen. Han visade också konkreta exempel på den organiserade illegala handel som sker under täckmantel att införseln av EU-sprit över gränserna är för "eget bruk". Polisen behöver hjälp från allmänheten för att sätta dit langarna. Det gäller om din egen inställning och moral - Om du själv köper sprit från en smugglare så får du räkna med att dina barn också gör det.

 

Polisens strategier för att begränsa tillgången på alkohol och narkotika

Håkan Modin och Per Sundin berättade om polisens satsning på den nya ungdomsgruppen. Sex poliser arbetar nu med att förebygga, uppdaga och utreda ungdomsbrott. Fyra av dem ska vara ute på gatorna bland ungdomarna och 2 följer upp och utreder brott. Tre åklagare är knutna till gruppen och ska se till att brott snabbt följs upp av åtgärder.

Det är nolltolerans som gäller för de ungdomar under 20 år som påträffas med alkohol ute på gatorna, all alkohol beslagtas och rapport sker direkt till föräldrarna.

 

Vad blev det av "Vit februari" erfarenheter från en folkrörelse

Björn Karlsson, IOGT-NTO rörelsen berättade om en del av de aktiviteter som pågått i Bergs kommun under kampanjmånaden.

 

Text och foto: Pelle Höglund

 Testa dina alkoholvanor


Frågor och svar


Läs och diskuteraTeam 12-17
IQ


 

Träna utan dopning