Sök


 

Vad vet du? - Vad tycker du?

Mamma


Vi har satt ihop ett paket med information och praktiska råd om tonåringar och alkohol som kan vara till hjälp och stöd för dig som är förälder. Den här enkäten är ett första steg i detta.

 

Dina svar är helt anonyma. När du svarat på frågorna så får du feedback och tips om hur du kan gå vidare och få mer information.

 

Tack för din medverkan!
Riskbruk.se1.Hur många av de som går i årskurs 9 dricker alkohol?
    
  
  
  

2.Hur mycket dricker en genomsnittlig 15-åring (årskurs 9)?
    
  
  
  

3.Vad är din inställning till att låta barnen smaka alkohol hemma?
    
  
  
  
  

4.Vilka av följande saker tror du har ett samband med ungdomars alkoholkonsumtion?
    
  
  
  
  

5.Tror du att tydliga och klara familjeregler och föräldrar som gör klart vad de tolererar och förväntar sig kan påverka ungdomarnas drickande?
    
  
  
  

6.Vad är din inställning till att köpa ut alkohol till ungdomar under 18 år?
    
  
  
  
  

7.Har du någon gång fått reda på att det langas alkohol till ungdomar på ditt barns skola?
    
  
  

Kommentarer:

8.Tycker du att det skulle vara bra om de här frågorna togs upp på föräldramöten i ditt barns skola?
    
  
  
  

Kommentarer:

9.Skulle det vara till hjälp om föräldrarna i klassen tillsammans enades om en gemensam överenskommelse så att alla barn i klassen fick samma regler hemifrån?
    
  
  
  

Kommentarer:

10.I vilken skola går ditt (dina) barn?
    

11.Övriga synpunkter:
    

Klicka på Rätta - knappen en gång när du svarat på alla frågor så får du feedback på dina svar. Det kan dröja en stund, så ha tålamod.

OBS att poängberäkningen på frågorna är satt ur funktion. Det innebär att alla får noll poäng oavsett hur de svarar.


Fortsätt