Sök


 

Vad kan hända?


vad-kan-hända


- Många ungdomar säger att de gör saker i berusat tillstånd som de aldrig skulle göra nyktra. Det sätt som unga människor beter sig på när de dricker är den största faran, säger Paula Liljeberg som är överläkare och chef på Maria Ungdom i Stockholm

  • Unga som berusningsdricker riskerar att drabbas av olika akuta skador och problem, som: Bråk, slagsmål och våld.
     
  • Oskyddade samlag och oönskade sexuella situationer.
     
  • Att skolarbetet påverkas negativt.

Forskningen visar dessutom att unga som debuterar tidigt  med alkohol, dricker mer och löper ökad risk att utveckla beroende och narkotikamissbruk.


Källa: Hvitfeldt T och Rask L (2005). Skolelevers drogvanor 2005. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotika upplysning (CAN).


Andel av 15-åringarna som beräknas överleva till 65 års ålder

Överlevnad vid 65 år i norden

Källa: Gunnar Ågren Statens Folkhälsoinstitut.

 

Kommentarer till diagrammet ovan. Det finns inga större skillnader i sjuklighet eller välfärd mellan de nordiska länderna. Det som förklarar skillnaden i dödlighet är i första hand alkohol- och drogvanor i länderna.

 

Sex starka skäl till att alkohol inte är bra för unga

Källa: Statens Folkhälsoinstitut - Tonårspalören


1. Fulla tonåringar kan råka väldigt illa ut

Våld och alkohol hänger ihop. I åtta av tio fall av våldsbrott finns alkohol med i bilden. Oftast är förövaren berusad och i hälften av fallen också offret. Risken för alla sorters olyckor ökar eftersom hjärnan inte fungerar lika bra som vanligt; trafikolyckor, fallolyckor, brandolyckor och drunkningsolyckor exempelvis.

 

Men alkohol ger också relationsproblem som kan vara allvarliga. I undersökningar uppger många tonåringar att de har hamnat i gräl med sina kompisar, haft sex fast de egentligen inte ville eller haft sex utan att använda skydd när de har varit berusade.


2. Tonåringar kan inte bedöma konsekvenserna av sitt drickande

Inte på samma sätt som de flesta vuxna kan. De har svårare att märka när de blir berusade och blir ofta alldeles för fulla alldeles för fort.


Den som dricker väldigt mycket och ofta i tonåren kan bli beroende på bara några år. För vuxna tar det oftast längre tid, och då kan det vara lättare att se signalerna och själv dra i bromsen.


3. Unga hjärnor är känsliga för alkohol

Alkohol är skadligt för hjärnan oavsett ålder, men eftersom detta organ utvecklas ända upp till 25-årsåldern är ungas hjärnor ännu ömtåligare. Känsligheten förklarar varför risken att utveckla beroende ökar ju tidigare i livet man börjar dricka.


En vanlig uppfattning är att en växande kropp tål alkohol sämre än en fullvuxen. Sanningen är att alkohol är farligt för såväl växande som fullvuxna kroppar, men att kroppsstorleken har betydelse. En liten kropp har inte så mycket kroppsvätska att späda ut alkoholen med vilket gör att det går snabbare att bli berusad.


Rent fysiologiskt har tjejer sämre förmåga att bryta ner alkohol än killar, vilket gör att de ännu lättare tar skada.


4. Nästan alla som provar narkotika första gången är berusade

Om din tonåring inte dricker minskar alltså risken radikalt för att han eller hon prövar narkotika. Dessutom kan man se en tidig alkoholdebut som ett varningstecken på att allt inte står rätt till.


De som berusar sig tidigt är överrepresenterade bland dem som begår brott några år senare. Fast det är svårt att veta vad som är hönan och ägget. Förmodligen finns det flera orsaker som ligger till grund för både den tidiga alkoholdebuten och andra problem.


5. Den som börjar dricka tidigt kan få problem längre fram

Det är alltid väldigt svårt att säga vad som orsakar vad. Men man kan ändå se i forskningen att de som börjar dricka alkohol tidigt oftare får problem med alkohol senare i tonåren. De allra flesta som dricker mycket under tonåren trappar ner när de blir äldre och dricker mindre. Men det finns också studier som visar att risken att få alkoholproblem i vuxen ålder är större om man började väldigt tidigt och drack mycket i tonåren.


6. I tonåren är personlighetsutvecklingen som känsligast

Då måste man utveckla sin självkänsla när det gäller att exempelvis snacka, dansa, flirta och ha roligt – helst utan alkohol. Annars finns det stor risk att man alltid kommer att behöva alkohol för att göra de där sakerna. Alkoholen kanske underlättar i början men i längden kan drickandet bli ett socialt handikapp.


Fortsätt